අපූරූ සමාජ ජාල Bookmarking widget එකක් ඔබේ බ්ලොග් එකට..

Posted by Anuradhax3 on 3:03 PM

මගේ Template එකට social බුක්මාර්කින් widget එකක් තිබ්බෙ නැහැ..
මේක මගේ හිතට හෙන ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබ්බ දෙයක්..
බ්ලොග් එක කව කවුරුත් ශෙයාර් කරේ නැතත් ලස්සනට හරි එහෙම එකක් තියෙන්න ඕනෙනෙ
නේද?


ඒක හින්දා මම sharing is caring social bookmarking widget එකක් දැම්මා...
සිරාවට මැක්සා..මම ඉතින් මේක දාන හැටි ඔයාලට කියල දෙන්න හිතුවා..

මෙන්න මෙහෙමයි මේක අපිට පේන්නෙ...බලන්නකො..මගේ පෝස්ට් එක යට බලන්නකෝ මාත් ඇඩ් කරලා තියෙන්නෙ

෴ මෙන්න මෙහෙමයි මේක ඇඩ් කරන්නෙ ෴


  • තමන්ගෙ බ්ලොගර් account එකට ලොග් වෙලා  Design > Edit HTML එකට ගිහින් දැනට තියෙන template එක download කරගෙන බැකප් කර ගන්න
  • ඊට පස්සෙ Design > Edit HTML එකට ගිහින් Expand Widget Templates” චෙක් බොක්ස් එක මාර්ක් කරන්න
  • දැන් CTRL+F ඔබලා </head>   එක හොයාගන්න 
  • දැන් පල්ලෙහා තියෙන කෝඩ් එක </head> එකට උඩින් පේස්ට් කරන්න

  <!-- Sharing is caring -->

  <style type='text/css'>
  div.sexy-bookmarks {
  height:54px;
  background:url('http://img714.imageshack.us/img714/57/sharing.png') no-repeat left bottom;
  position:relative;
  width:540px;
  }

  div.sexy-bookmarks span.sexy-rightside {
  width:17px;
  height:54px;
  background:url('http://i43.tinypic.com/2ueii3t.png') no-repeat right bottom;
  position:absolute;
  right:-17px;
  }

  div.sexy-bookmarks ul.socials {
  margin:0 !important;
  padding:0 !important;
  position:absolute;
  bottom:0;
  left:10px;
  }

  div.sexy-bookmarks ul.socials li {
  display:inline-block !important;
  float:left !important;
  list-style-type:none !important;
  margin:0 !important;
  height:29px !important;
  width:48px !important;
  cursor:pointer !important;
  padding:0 !important;
  }

  div.sexy-bookmarks ul.socials a {
  display:block !important;
  width:48px !important;
  height:29px !important;
  font-size:0 !important;
  color:transparent !important;

  }

  .sexy-furl, .sexy-furl:hover, .sexy-digg, .sexy-digg:hover, .sexy-reddit, .sexy-reddit:hover, .sexy-stumble, .sexy-stumble:hover, .sexy-delicious, .sexy-delicious:hover, .sexy-yahoo, .sexy-yahoo:hover, .sexy-blinklist, .sexy-blinklist:hover, .sexy-technorati, .sexy-technorati:hover, .sexy-facebook, .sexy-facebook:hover, .sexy-twitter, .sexy-twitter:hover, .sexy-myspace, .sexy-myspace:hover, .sexy-mixx, .sexy-mixx:hover, .sexy-script-style, .sexy-script-style:hover, .sexy-designfloat, .sexy-designfloat:hover, .sexy-syndicate, .sexy-syndicate:hover, .sexy-email, .sexy-email:hover {
  background:url(' http://img688.imageshack.us/img688/3998/sexybookmarksbuttons.png') no-repeat !important;
  }

  .sexy-furl {
  background-position:-300px top !important;
  }
  .sexy-furl:hover {
  background-position:-300px bottom !important;
  }
  .sexy-digg {
  background-position:-500px top !important;
  }
  .sexy-digg:hover {
  background-position:-500px bottom !important;
  }
  .sexy-reddit {
  background-position:-100px top !important;
  }
  .sexy-reddit:hover {
  background-position:-100px bottom !important;
  }
  .sexy-stumble {
  background-position:-50px top !important;
  }
  .sexy-stumble:hover {
  background-position:-50px bottom !important;
  }
  .sexy-delicious {
  background-position:left top !important;
  }
  .sexy-delicious:hover {
  background-position:left bottom !important;
  }
  .sexy-yahoo {
  background-position:-650px top !important;
  }
  .sexy-yahoo:hover {
  background-position:-650px bottom !important;
  }
  .sexy-blinklist {
  background-position:-600px top !important;
  }
  .sexy-blinklist:hover {
  background-position:-600px bottom !important;
  }
  .sexy-technorati {
  background-position:-700px top !important;
  }
  .sexy-technorati:hover {
  background-position:-700px bottom !important;
  }
  .sexy-myspace {
  background-position:-200px top !important;
  }
  .sexy-myspace:hover {
  background-position:-200px bottom !important;
  }
  .sexy-twitter {
  background-position:-350px top !important;
  }
  .sexy-twitter:hover {
  background-position:-350px bottom !important;
  }
  .sexy-facebook {
  background-position:-450px top !important;
  }
  .sexy-facebook:hover {
  background-position:-450px bottom !important;
  }
  .sexy-mixx {
  background-position:-250px top !important;
  }
  .sexy-mixx:hover {
  background-position:-250px bottom !important;
  }
  .sexy-script-style {
  background-position:-400px top !important;
  }
  .sexy-script-style:hover {
  background-position:-400px bottom !important;
  }
  .sexy-designfloat {
  background-position:-550px top !important;
  }
  .sexy-designfloat:hover {
  background-position:-550px bottom !important;
  }
  .sexy-syndicate {
  background-position:-150px top !important;
  }
  .sexy-syndicate:hover {
  background-position:-150px bottom !important;
  }
  .sexy-email {
  background-position:-753px top !important;
  }
  .sexy-email:hover {
  background-position:-753px bottom !important;
  }

  </style>

  <!-- /Sharing is caring -->
  • දැන් පල්ලෙහා තියෙන කෝඩ් එක මේ කෝඩ් එකට <data:post.body/> පල්ලෙන් ගහන්න
  <!-- Sharing is caring -->

  <div class='sexy-bookmarks'>
  <ul class='socials'>
  <li class='sexy-delicious'><a expr:href='&quot;http://del.icio.us/post?url + =&quot; +   data:post.url +  &quot;&amp;title=&quot; +  data:post.title' target='_blank'/></li>

  <li class='sexy-digg'><a expr:href='&quot; http://digg.com/submit?url=&quot; +  data:post.url  + &quot;&amp;title=&quot;  + data:post.title' target='_blank'/></li>

  <li class='sexy-technorati'><a expr:href='&quot; http://technorati.com/faves?add=&quot;  + data:post.url   + &quot;&amp;title=&quot; +  data:post.title' target='_blank'/></li>

  <li class='sexy-reddit'><a expr:href='&quot; http://www.reddit.com/submit?url=&quot; +  data:post.url  + &quot;&amp;title=&quot; +  data:post.title' target='_blank'/></li>

  <li class='sexy-stumble'><a expr:href='&quot; http://www.stumbleupon.com/submit?url=&quot; +  data:post.url  + &quot;&amp;title=&quot;  + data:post.title' target='_blank'/></li>

  <li class='sexy-designfloat'><a expr:href='&quot;http://www.designfloat.com/submit.php?url=&quot; +  data:post.url +  &quot;&amp;title=&quot; +  data:post.title' target='_blank'/></li>

  <li class='sexy-facebook'><a expr:href='&quot; http://www.facebook.com/sharer.php?u=&quot; +  data:post.url  + &quot;&amp;title=&quot; +  data:post.title' target='_blank'/></li>

  <li class='sexy-twitter'><a expr:href='&quot; http://twitthis.com/twit?url=&quot; +  data:post.url +  &quot;&amp;title=&quot; +  data:post.title' target='_blank'/></li>

  <li class='sexy-furl'><a expr:href='&quot; http://www.furl.net/storeIt.jsp?u=&quot; +  data:post.url  + &quot;&amp;title=&quot; +  data:post.title' target='_blank'/></li>

  <li class='sexy-syndicate'><a href='ADD YOUR FEEDBURNER FEED URL HERE' title='Subscribe to RSS'/></li>

  <li class='sexy-email'><a expr:href='&quot; mailto:?subject=&quot; +  data:post.url +  &quot;&amp;title=&quot; +  data:post.title' target='_blank'/></li>
  </ul></div>
  <!-- /Sharing is caring -->

  මේකේ නිල් පාටින් තියෙන තැන ඔයාලගෙ ඔබේ feedburner feed url එක ගහන්න

  • ආහ් තව එකක් ඔයාලා බ්ලොග් එකේ readmore feature එක ඇඩ් කරල තියෙනවනම් <data:post.body/> කෝඩ් දෙකක් තියෙන්න පුලුවන් එහෙම තියෙනවනම් දෙවැනි <data:post.body/>  කෝඩ් එකට යටින් පේස්ට් කරන්න..
  • දැන් ඉතින් template එක save කරන්න
  මගේ මේ පෝස්ට් එකට කැමැති නම් පෝස්ට් එක පොඩි කමෙන්ට් එකකුත් දාලා යන්න හොදේ?